Nabídka exkurzí pro studenty všech typů základních středních i vysokých škol

 • Základní školy

  Setkání výchovných poradců základních škol z regionu

  Spoluorganizace strojírenského dne v Hranicích pro žáky ZŠ

 • Střední školy

  Stipendijní program pro studenty strojírenských a elektrotechnických oborů

  Učňovská dílna v rámci firmy

  Teoretická výuka studentů strojírenských a elektrotechnických oborů

  Vzdělávání pedagogů

  Podpora při tvorbě osnov a školících materiálů

  Teoretická i praktická výuka přímo v provozu firmy

 • Vysoké školy

  Studijní stáže v průběhu studia

  Zadávání diplomových témat

  Účast na veletrzích pracovních příležitostí

  Účast na odborné soutěži EBEC na VUT Brno

Nabídka zaměstnání pro naše studenty ihned po úspěšném ukončení studia Naše partnerské školy

SPŠ Hranice www.sps.hranet.cz

SPŠ Přerov www.sps-prerov.cz

ISŠ Valašské Meziříčí www.isscopvm.cz

SŠE Lipník nad Bečvou www.sse-lipniknb.cz

VUT Brno www.vutbr.cz

VŠB Ostrava www.vsb.cz

praxe praxe