OSTATNÍ ŠKOLENÍ

ESF

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a rozvoj řídících dovedností mistrů a manažerů v SSI Schäfer s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00718
Částka: 5 970 224,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. září 2012

Popis projektu
Projektem bude realizováno komplexní vzdělávání ve firmě zaměřené na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců na vybraných pracovních pozicích. Realizovaná školení pomohou v prohloubení i rozšíření jejich znalostí a dovedností potřebných k obnovení nebo udržení jejich kvalifikace. Výběr cílových skupin a zaměření jejich vzdělávání byl proveden s ohledem na dosažení největšího efektu přispívajícího pro udržení a rozšíření konkurenceschopnosti žadatele na trhu. Potřebnost projektu vychází ze snahy firmy udržet svoji konkurenceschopnost prostřednictvím inovací a zkvalitňování svých produktů, využitím rezerv vnitřních systémů řízení prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, rozvoje schopností a dovedností zaměstnanců a stabilizace personálního obsazení na jednotlivých pracovních pozicích. Na základě pravidelných ročních hodnocení zaměstnanců byly získány poznatky o stávajícím stavu dosažených odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích. Tyto výsledky především ukázaly, že u pracovníků na pozici mistr a střední management je třeba podporovat rozvoj jejich odborného růstu poskytnutím vzdělávání v manažerských technikách. Cílem je ve firmě úspěšně a efektivně aplikovat progresivní prvky v stávajícím systému vnitřního řízení jednotlivých výrobních a nevýrobních procesů. K udržení inovativnosti výrobků firmy je třeba pravidelně zlepšovat znalosti a dovednosti v příslušných projekčních programech u konstruktérů a k zajištění kvality výroby zajistit získání certifikátů na základě přezkoušení znalostí a ověření dovedností u svářečů v souladu s evropskými normami.
Protože je firma součástí mezinárodní společnosti, tak je nutné věnovat pozornost jazykové přípravě zaměstnanců, kteří pracují s odbornými dokumenty, zúčastňují se pracovních jednání s pracovníky dalších firem společnosti nebo jsou zapojeni v obchodních jednáních v německém nebo anglickém jazyce. Vzdělávání bude sloužit i zaměstnancům personálního, ekonomického a obchodního oddělení pro získávání aktuálních poznatků nutných pro zkvalitnění a zefektivnění jejich činnosti.
V současnosti žadatel zpracovává optimalizaci procesu vzdělávání, hodnocení vzdělávacích akcí a kontinuální hodnocení dodavatelů.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně řídících schopností mistrů, další rozvoj manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců na pozicích středního managementu a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti jazykových, obchodních a svářečských dovedností a dovedností ICT.
Projektem bude realizováno komplexní vzdělávání ve firmě zaměřené na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců na vybraných pracovních pozicích. Realizovaná školení pomohou v prohloubení i rozšíření jejich znalostí a dovedností potřebných k obnovení nebo udržení jejich kvalifikace. Výběr cílových skupin a zaměření jejich vzdělávání byl proveden s ohledem na dosažení největšího efektu přispívajícího pro udržení a rozšíření konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Cílové skupiny
Specifické skupiny zaměstnanců - mladí do 25 let
Specifické skupiny zaměstnanců - nad 50 let
Zaměstnanci

Průběh
Projekt bude realizován v průběhu 01.10.2010-30.09.2012

Výsledky
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a rozvoj řídících dovedností mistrů a manažerů v SSI Schäfer s.r.o.


Realizátor projektu
Název: SSI Schäfer s.r.o.
: 61060755
Ulice: Tovární 325
Město: Hranice
PSČ: 75301

Kontakt: Personální oddělení, tel.: 581 820 211
WWW: www.ssi-schaefer.cz